Informacja o przedsięwzięciach zrealizowanych w okresie od 2 do 30 grudnia 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2019

Pani Przewodnicząca,
Panie i Panowie Radni,
Szanowni Państwo,

w okresie od ostatniej zwyczajnej sesji Rady Gminy wykonane zostały następujące zadania:

1. Przeprowadzono wycinkę posuszu z drzew oraz wycięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi na terenie parku Placencji. Pozyskane drewno i zbrębki przeznaczone są na opał.

2. Przy ulicy Nadbrzeżnej za budynkiem Urzędu Gminy postawiona została wiata z przeznaczeniem na kosze na odpady komunalne.

3. Przeprowadzone zostały prace przygotowawcze do remontu drogi Olszanki – Leniuszki.

4. Firma PRD z Białej Podlaskiej rozpoczęła remont drogi powiatowej w Zabłociu.

5. Wykonane zostały kolejne remonty dróg gruntowych tym razem na Kolonii Kostomłoty oraz w Kodniu I.

6. Oczyszczone zostały studzienki kanalizacyjne i przepompownia ścieków w Kodniu.

7. Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń pozyskała dofinansowanie z programu „Kraszewski-Komputery dla bibliotek 2019” ogłoszonego przez Instytut Książki z Krakowa po tytułem.
Pozyskaliśmy z wkładem własnym kwotę 33.640 złotych. Zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy, w skład którego wchodzą m.in.: cztery stacjonarne zestawy komputerów, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowania komputerowe

8. Na przełomie listopada i grudnia, jak co roku odbył się cykl zebrań wiejskich.

Wójt Jerzy Troć przedstawił na nich planowane na rok 2020 ważniejsze przedsięwzięcia, na które pozyskaliśmy bądź aplikujemy środki unijne. Kwota wszystkich przedsięwzięć sięga ok. 11,5 mln zł.
W trakcie zebrań, zabierający głos mieszkańcy skupili się głównie na sprawach remontów dróg i wycinki krzewów przy drogach.

9. Ukazał się kolejny 4 numer Wiadomości Kodeńskich

10. Unieważnieniem zakończył się ogłoszony konkurs na Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy. Na konkurs zgłosiła się jedna osoba. Ze względu na braki formalne oferta nie została przyjęta.

11. 15 grudnia w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki odbył się coroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-30
Data publikacji:2019-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:270