Jesteś tutaj: Start / Samorząd / Komisje

Komisje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastepcy Przewodniczącego oraz trzech członków. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

 • Przewodniczący Komisji - Ryl Juliusz
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji - Marczuk Marek
 • Członek Komisji - Głowacki Marian
 • Członek Komisji - Nazaruk Janina
 • Członek Komisji - Prokopiuk Leon

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu gminy. Opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Komisja Finansów, Spraw Socjalnych, Oświaty i Sportu

 • Przewodniczący Komisji - Gwardiak Zbigniew
 • Członek Komisji - wakat
 • Członek Komisji - Walecki Sławomir

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Rolnictwa

 • Przewodniczący Komisji - Piskorz Jarosław
 • Członek Komisji - Mentel Czesława
 • Członek Komisji- Panasiuk Stanisław
Autor: Łukasz Sacharczuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Kodeń
Data utworzenia:2015-06-16
Data publikacji:2015-06-16
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:6396