Informacja wójta o przedsięwzięciach zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 27 marca 2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2019

Pani Przewodnicząca,
Panie i Panowie Radni,
Szanowni Państwo,

od poprzedniej sesji Rady Gminy miały miejsce następujące wydarzenia:

 1. Prowadzone były prace nad zimowym utrzymaniem naszych dróg a po ociepleniu wykonane zostały remonty dróg m.in. Łęgi Kodeńskie, Kostomłoty I - Kostomłoty II, Szostaki, Okczyn, Łęgi Okczyńskie a także równano drogi gruntowe we wszystkich sołectwach przy użyciu koparki gminnej.
 1. Trwa wycinka drzew i pozyskiwanie zrębki przy drogach gminnych: na ul. Ogrodowej w Kodniu, w Szostakach, Dobromyślu, Olszankach oraz na drodze Kostomłoty I – Kostomłoty II.
 1. Na początku stycznia rozpoczęły swoją działalność 3 Kluby Seniora w Kodniu, Zabłociu i Kostomłotach I. W zajęciach odbywanych dwa razy w tygodniu po 6 godzin uczestniczy ok. 50 osób. W programie przewidziane są zajęcia plastyczne, kulinarne, spotkania, wyjazdy. Oprócz aktywnego spędzania czasu przez seniorów, w ramach projektu zakupione zostały urządzenia AGD, RTV i wyposażenie kuchni oraz przeprowadzono niezbędne remonty.
 1. 13 stycznia br. po raz siedemnasty oglądaliśmy Przegląd Grup i Zespołów Kolędniczych Kodeń 2019.
 1. 22 stycznia 2019 r. marszem na Kodeń mieszkańcy naszej gminy uczcili 156 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Kodniu.

Oprócz Marszu w kodeńskiej bazylice odbyła się okolicznościowa msza, a przy głazie upamiętniającym uczestników Powstania z Kodnia i okolic odbył się Apel Poległych. Wcześniej głos zabrali: wicewojewoda Robert Gmitruczuk, wójt Jerzy Troć, dyrektor ZPO w Kodniu i prezes Towarzystwa Przyjaciół Kodnia Jacek Malarski. W uroczystościach uczestniczył radny powiatu bialskiego Tomasz Andrejuk.

 1. Na przełomie stycznia i lutego tego roku upłynęła kadencja wybranych w 2015 roku sołtysów i rad sołeckich. Dlatego we wszystkich sołectwach naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie, na których wybrano nowe władze.

W 6 sołectwach wybrano nowych sołtysów. Są to: Monika Tarasiuk – Dobratycze, Elżbieta Jastrzębska – Dobromyśl, Katarzyna Pietryk – Kąty, Dariusz Mackiewicz – Kodeń II, Justyna Nisteruk – Kostomłoty I oraz Wojciech Machnowski – Okczyn.

W trakcie zebrań mieszkańcom przedstawione zostały plany działań Gminy na lata 2019 – 2023. W trakcie dyskusji zebrani przedstawiali swoje uwagi i propozycje. Najczęściej mówiono o konieczności dalszej poprawy stanu dróg w gminie.

Także w styczniu i lutym odbyły się zebrania sprawozdawcze w poszczególnych OSP Gminy Kodeń.

 1. Na początku lutego bawiliśmy się na Balu Karnawałowym organizowanym przez Gminne Centrum Kultury.
 1. 21 lutego miał miejsce III Powiatowy Zimowy Turniej Tenisa Stołowego w Kodniu
 1. W okresie ferii zimowych dla uczniów Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu przygotowało specjalne zajęcia. Uczniowie uczestniczyli m.in. w zajęciach plastycznych, tanecznych, w turnieju szachowym.
 1. 3 marca odbyła się kolejna edycja biegu Tropem Wilczym w Kodniu.
 1. Początek marca kojarzy się nam m.in. z Dniem Kobiet. W tym roku nieco przed 8 marca w Gminnym Centrum Kultury odbył się poświęcony temu świętu koncert. Po oficjalnym złożeniu życzeń Panie mogły zobaczyć występ Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” z AWF w Białej Podlaskiej ze scenką rodzajową z podlaskich zapustów oraz Andrzeja i Janusza Maleńczuków, którzy zagrali polskie i zagraniczne ballady.
 1. 14 marca została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Gminą Kodeń, której efektem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji urbanistyczno-przyrodniczych i opracowanie projektów zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w gminie Kodeń. 
 1. 16 marca biegacze z różnych stron Polski uczestniczyli w VII Cross maraton im. Jana Kulbaczyńskiego po ziemi piszczackiej i kodeńskiej, którego jesteśmy współorganizatorem.
 1. W marcu przeprowadzone zostały w Kodniu zapisy do szkoły i przedszkola. Do przedszkola zapisano 22 przedszkolaków, a do szkoły 34 uczniów
 1. W styczniu i marcu rozstrzygnięte zostały dwa przetargi:

W styczniu na budowę targowiska w Kodniu – wpłynęły 3 oferty najniższą przedstawił Dorotex Firma Budowlana z Radzynia Podlaskiego 1 mln 875 tys. zł

Na drugi przetarg, na remonty Domu Nauczyciela w Kopytowie, Agronomówki w Zabłociu i budynku ŚDS w Kodniu wpłynęły oferty od 5 firm. Przetarg podzielono na 3 części każdą z nich wygrała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELMET z Białej Podlaskiej łączna kwota to 1 mln 180 tys.

 1. Rozpoczęły się przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na 26 maja tego roku. W naszej gminie będzie 5 Obwodowych Komisji Wyborczych a dodatkowo jedna odrębna w Zakładzie Karnym w Zabłociu.

I jeszcze jedna ważna informacja - otóż wznowiona została działalność Oddziału Zamiejscowego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie, jako Wójt Gminy Kodeń zostałem uhonorowany: po pierwsze wyróżnieniem ,,Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej", po drugie nominacją do tytułu „Wójt Roku 2018”.

Za zgłoszenie do tego konkursu dziękuję Towarzystwu Przyjaciół Kodnia oraz ojcom Oblatom.

Oba te wyrazy uznania traktuję, jako uznanie dla wszystkich tych, którzy pracują na rzecz społeczności kodeńskiej. Mam tutaj na myśli mieszkańców Gminy Kodeń, radnych Rady Gminy Kodeń, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Dziękuję Wam za dotychczasowe zaangażowanie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-27
Data publikacji:2019-03-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:719