URZĄD GMINY KODEŃ

Informacja o programie wymiany pokryć dachowych

8 września 2015

W związku z pojawiającymi się nieprecyzyjnymi pogłoskami dotyczącymi realizacji projektu wymiany pokryć dachowych u mieszkańców Gminy Kodeń pod nazwą „Pilotażowysystem gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy informuję, że na początku 2015 roku Lubelski Urząd Marszałkowski zwrócił się do gmin województwa lubelskiego z informacją o możliwości pozyskania środków finansowych na realizację powyższego projektu. Nasza gmina wystąpiła o takie środki i została zgłoszona do wspomnianego programu.

Pokrycia dachowe mogły być wymienione tylko u osób, które spełniały łącznie następujące warunki:

  1. Ich domy mieszkalne są pokryte eternitem.
  2. Są właścicielami tych domów.
  3. Mają miesięczny dochód na osobę w rodzinie maksymalnie 456 zł, jeśli są samotne – 542 zł.

Takich osób na terenie gminy było 8 i zostały one zgłoszone do programu. Zarówno Komisja Gminna jak i Zarząd Województwa zaakceptował wszystkie te osoby do dofinansowania zmiany pokrycia dachowego.

Otrzymały one blachodachówkę i folię – maksymalnie po 200 m² oraz gąsiory w ilości pokrywającej zapotrzebowanie. Inne materiały i prace niezbędne przy wykonaniiu nowego pokrycia zabezpiecza właściciel domu.

Jednocześnie informuję, że wszystkie środki przeznaczone na ten program są ze Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej a wkład Gminy jest zerowy.

W czerwcu br. otrzymaliśmy kolejną ofertę wymiany dachów z eternitu na blachodachówkę. Niestety musieliśmy z niej zrezygnować gdyż na terenie Gminy Kodeń nie ma osób wypełniających wszystkie przedstawione wyżej warunki.

Osoby, które wyrażają chęć zapoznania się z dokumentami dotyczącymi przystąpienia do wyżej wspomnianego Programu proszone są o kontakt z Urzędem Gminy tel. 83 375 41 55

Wójt Gminy Kodeń
 Jerzy Troć

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-08
Data publikacji:2015-09-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Łukasiak
Liczba odwiedzin:2552