URZĄD GMINY KODEŃ

Zmiany w płatnościach za odpady komunalne

26 września 2020

Informujemy, że począwszy od dnia 1 października 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kodeń i wynosi 16 zł od mieszkańca miesięcznie. Zmieniona wysokość opłat nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakichkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokości opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców). W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wpłatę należy uiszczać miesięcznie:

- w kasie Urzędu Gminy Kodeń,

- przelewem na odrębne konto Gminy Kodeń:

BS Łomazy o/Kodeń: 77 8037 0008 0390 1632 2000 0240

tytułem: imię i nazwisko, adres nieruchomości

 

ZASADY SEGREGACJI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN!

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-26
Data publikacji:2020-09-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:1661