Informacja wójta o zrealizowanych przedsięwzięciach i wydarzeniach w gminie w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2022

Pani Przewodnicząca,
Panie i Panowie Radni,
Szanowni Państwo,

dzisiejszą informację rozpocznę od przedstawienia cyklicznych prac jakie są wykonywane przez Urząd Gminy corocznie w okresie zimowo-wczesnowiosennym.

1. Pomimo w miarę łagodnej zimy pracowaliśmy przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników. Zdarzały się okresy, że opady śniegu czy występująca gołoledź wymagała pracy w soboty i niedziele.

2. Wspomniany okres sprzyja wycinkom drzew i gałęzi przy drogach, i tak:

- z przeznaczeniem na zrębkę wycięto drzewa i gałęzie przy drogach na Łęgi Kodeńskie, Kodeń I i Kodeń III, a także w Dobromyślu, Elżbiecinie i Zabłociu Kolonii.

3. Wycięto przewrócone i uszkodzone drzewa nad Zalewem w Kodniu oraz w Kostomłotach z przeznaczeniem na opał.

4. Sukcesywnie rozwożony był pellet do kotłowni w Kodniu, Zabłociu i Kopytowie. Ponadto do Kopytowa wielokrotnie wożone było drewno opałowe.

5. Przeprowadzona została wymiana dachów na przystankach autobusowych w Kopytowie, Kostomłotach i Zagaciu. W Kostomłotach rozebrana została część przystanku.

6. Naprawiono, uszkodzone przez wojsko, drogi gminne na Łęgach Kodeńskich i w Szostakach.

7. Wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Kątach.

8. Po zimie uprzątnięte zostały rabatki kwiatowe: w parku w centrum Kodnia, na parkingu i na rondzie (obcinanie krzewów, pielęgnacja kwiatów).

9. Sprzątnięte zostały ulice w Kodniu.

10. Uprzątnięto teren przy budynku Ośrodka Zdrowia i starego przedszkola oraz teren przy budynku Gminnego Centrum Kultury.

11. Usunięto awarię wodociągu w Kostomłotach II i Kodniu.

12. Wielokrotnie oczyszczano kanalizację w Kopytowie.

13. Przetransportowano ziemię w celu wyrównania dróg w Elżbiecinie, Dobromyślu i Zabłociu.

14. Wyremontowany został ciągnik.

15. 30 stycznia pomimo utrudnień związanych z pandemią kodeńscy uczniowie zagrali w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zebrali 7.860 zł. Zorganizowali kiermasz ciast, loterię fantową i przeprowadzili w Kodniu, Kopytowie, Kostomłotach I i II oraz w Zabłociu zbiórkę pieniędzy.

16. 6 marca miała miejsce X edycja biegów „Tropem Wilczym”

17. 10 kwietnia w ramach Kiermaszu Wielkanocnego organizowanego przez Gminne Centrum Kultury można było kupić rękodzielnicze ozdoby wielkanocne.

16. W sobotę 23 kwietnia przeprowadzona została akcja „Czysta rzeka”. Tym razem w ograniczonym zakresie ze względu na brak dostępu do rzeki Bug. Sprzątanie skoncentrowało się wokół Zalewu.

17. Przygotowaliśmy i wyposażyli puste mieszkania socjalne z przeznaczeniem na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.

18. W Gminie Kodeń w obiektach gminnych zostało zakwaterowanych 17 uchodźców. Aktualnie pozostało 10 osób. Dwie rodziny opuściły Kodeń. Jedna wróciła na Ukrainę, druga wyjechała na zachód Europy.

19. Wiele problemów pojawiło się w związku z pobytem wojsk, pilnujących granicy z Białorusią, na naszym terenie. W wyniku ich działań uszkodzone zostały gminne drogi utwardzone i gruntowe. Powiatowe drogi utwardzone i droga wojewódzka. Szkody powstały także na drogach prywatnych oraz należących do rolników łąkach i pastwiskach. W związku z tym zwróciłem się do Wojewody Lubelskiego z pismem – prosząc o wskazanie procedur dochodzenia napraw lub odszkodowań za zniszczenia, których mogą dochodzić rolnicy i osoby prywatne. Wczoraj tj. 28 kwietnia, otrzymałem informację, że 4 maja odbędą się konsultacje z udziałem wojewody, starostów i wójtów dotyczące sposobów zadośćuczynienia szkód rolniczych. Na następnej sesji przedstawię Państwu efekty tych ważnych rozmów.

20. Aktualnie, na różnych etapach wykonania, prowadzone są w gminie przygotowania i realizacje inwestycji. Jest ich 8:

         1) budowa wodociągu w Kodniu III. Przeprowadzono już pierwsze prace;

         2) budowa kanalizacji Kostomłoty II – Kodeń.  Podpisano umowę na jej wykonanie. Aktualnie przygotowywany jest projekt budowy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to marzec 2023;

         3) sala sportowa w szkole – termomodernizacja jest w trakcie realizacji m.in. wykonano odwierty do montażu pompy ciepła;

         4)  remont Placencji i zagospodarowanie jej otoczenia, prace budowlane w GCKSiT – złożony został wniosek o pozwolenie na budowę;

         5) rewitalizacja budynku po komisariacie Policji – w trakcie jest opracowanie dokumentacji budowlanej       

         - drogi:

         6) Olszanki – Leniuszki, jest projekt, czekamy na pozwolenie na budowę, trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na wykonawcę;

         7) Elżbiecin, trwają prace nad ogłoszeniem przetargu;

         8) ulica Spółdzielcza, trwają prace nad przetargiem.

DW 816 – rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na jej remont, na odcinku Kostomłoty II - Kodeń.

21. 6 kwietnia odwołałem ze stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu pana Piotra Skolimowskiego. Powodem odwołania było naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem. 
Na pełniącą obowiązki dyrektora powołałem panią Ewę Rafałko.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-17
Data publikacji:2022-05-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:917