Informacja wójta o zrealizowanych przedsięwzięciach i wydarzeniach w gminie w okresie od 27 listopada do 28 grudnia 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2021

 

Pani Przewodnicząca,
Panie i Panowie Radni,
Szanowni Państwo,

na dzisiejszej sesji przedstawię informację o działaniach w okresie od ostatniej sesji oraz podsumowanie roku 2021.

Od 2 września 2021 r. w związku z próbami przekraczania granicy państwa przez migrantów 11 sołectw naszej gminy znalazło się na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Po zakończeniu stanu wyjątkowego od 2 grudnia br. do 1 marca 2022 r. obowiązują ograniczenia w poruszaniu się po wskazanym terenie. Aktualnie na granicy, na linii brzegowej Bugu rozciągane są zasieki. Z posiadanych przez nas informacji od 1 do 20 grudnia na odcinku granicy na terenie woj. lubelskiego odnotowano jeden przypadek przekroczenia Bugu. Miejmy nadzieję, że jest to pierwszy sygnał unormowania się sytuacji na granicy.

21 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką uczestniczył w Kodniuw spotkaniu wigilijnym z żołnierzami, policjantami i funkcjonariuszami Straży Granicznej chroniącymi naszą wschodnią granicę. Za pośrednictwem łączy internetowych Prezydent przekazał życzenia Świąteczne dla żołnierzy polskich kontyngentów wojskowych m.in. w Libanie, Syrii i Rumunii. Po spotkaniu wraz z małżonką złożył wieniec pod pomnikiem Odzyskania Niepodległości. Następnie Para Prezydencka rozmawiała z przybyłymi na uroczystość mieszkańcami Kodnia. Na koniec swojej wizyty Prezydent odwiedził żołnierzy na przygranicznych posterunkach. Tego dnia w  bazylice odbył się koncert kolęd dla żołnierzy i policjantów strzegących granicy.

Już drugi rok borykamy się z kolejnymi falami pandemii. Na wiosnę tego roku wystąpiła trzecia fala. Wówczas wprowadzono szereg obostrzeń – zdalne nauczanie, brak możliwości organizowania zamkniętych imprez, ograniczony dostęp do Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych. Od października trwa czwarta fala. W okresie okołoświątecznym wprowadzono ponownie nauczanie zdalne. Planowane zakończenie tego nauczania przewidziano na 9 stycznia 2022 r. Wprowadzane są kolejne obostrzenia. Rygorystycznie ma być przestrzegane prawidłowe noszenie maseczek. Za ich brak nakładane są wysokie mandaty.

Gmina Kodeń jest trzecia wśród gmin powiatu bialskiego pod względem ilości zaszczepionych mieszkańców (spadek o jedno miejsce). Aktualnie w pełni zaszczepionych jest 1 660 mieszkańców (48,3%).

Upływający rok 2021 jest dla nas ważny ze względu na ilość prowadzonych inwestycji i pozyskanych na rozwój gminy pieniędzy. Jest to dla gminy rok rekordowy.

Część inwestycji zostało ukończonych, m.in.: prace w budynku byłego przedszkola związane z projektem termomodernizacji. Przypomnę, że wartość inwestycji wyniosła 1mln 200 tys. zł

Był to pierwszy etap remontu tego obiektu.

Unowocześniona została stacja uzdatniania wody w Kodniu. Inwestycja kosztowała 1 mln 187 tys. zł.

W czerwcu i lipcu wyremontowany został 5-kilometrowy odcinek DW 816 od Dobratycz do Kostomłotów II. Do zakończenia remontu Nadbużanki na obszarze naszej gminie pozostało ok. 5 km.

Na odcinku 300 m zbudowaliśmy nową, asfaltową drogę w Elżbiecinie. Na jej budowę pozyskaliśmy 120 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Łączny koszt to 300 tys. zł.

Poprawiono stan gruntowych dróg gminnych. Między innymi: wyrównano równarką drogi w sołectwach Kodeń I, II i III, Dobromyśl i Olszanki. W Łęgach Kodeńskich, Olszankach i Kostomłotach II drogi gruntowe wysypano żwirem i destruktem.

Kruszywem utwardzono drogi gminne w Kątach, Dobromyślu, Olszankach i Łęgach Okczyńskich.

Natomiast destruktem utwardzono drogi gminne w Kodniu II i Kodniu I. Łącznie wyremontowano ok. 6 km dróg gruntowych.

Część inwestycji rozpoczęliśmy: w marcu podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na budowę kanalizacji z Kostomłotów II przez Okczyn do Kodnia oraz na budowę wodociągu w Kodniu III. Inwestycje będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskana kwota to 1 mln 700 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji – 3 mln 200 tys. zł.

W ramach programu wsparcia dla obszarów popegeerowskich gmina Kodeń otrzymała 500 tys. zł z przeznaczeniem na dowolną inwestycję. Przeznaczyliśmy te pieniądze na realizację projektu budowy ww. kanalizacji i wodociągu.

W listopadzie rozpoczęła się termomodernizacja starej sali gimnastycznej. Wartość tej inwestycji to 1 mln zł.

Na kolejne inwestycje pozyskaliśmy środki: największą dotację w historii gminy otrzymaliśmy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Gmina Kodeń 29 listopada br. otrzymała promesę wstępną na kwotę 11 mln 150 tys. zł na dwa projekty:

1. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Kodeń, w jej ramach zrealizowane będą:

- drugi etap modernizacji budynku po byłym przedszkolu z przeznaczeniem m.in. na salę posiedzeń Rady Gminy, bibliotekę publiczną. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu, zakup wyposażenia;

- modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia;

- budowa wiaty z przeznaczeniem na działalność kulturalną;

- modernizacja budynku byłej stajni  z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

Łączna wartość inwestycji 5 mln zł.

2. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Kodeń, w tym:

- budowa drogi gminnej na odcinku o długości 795 m między miejscowościami Olszanki – Leniuszki;

- modernizacja drogi gminnej na odcinku 4,150 km między miejscowościami Dobromyśl – Olszanki – Leniuszki;

- budowa drogi gminnej na odcinku 924 m w miejscowości Elżbiecin;

- przebudowa dróg gminnych w Kodniu – ulice Spółdzielcza i Rynek na łącznej długości 400 m.

Łączna wartość inwestycji to 6 mln 150 tys. zł.

Zakres obszarów naszej działalności, na które pozyskaliśmy pieniądze jest duży.

Blisko 103 tys. zł otrzymała nasza gmina z Programu Cyfrowa Gmina. Środki będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i cyfryzację Urzędu Gminy.

Przystępując do Programu „Laboratorium Przyszłości”, gmina Kodeń otrzymała

74 700 zł na wyposażenie szkoły. Zakupiono m.in. drukarki 3D, stacje lutownicze oraz wyposażenie do szkolnego studia audio-video.

Prawie 100 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymała gmina Kodeń w ramach programu  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Są one przeznaczone m.in. na

- zakup paczek żywnościowych,

- zorganizowaną aktywność w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych,

- świadczenie pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo ich rodziny.

Złożyliśmy wnioski w projekcie Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W ramach środków z dofinansowania ok. 300 tys. zł można zakupić sprzęt komputerowy. W naszej gminie złożono 88 wniosków. Czekamy na rozstrzygnięcie projektu.

W maju zostały wynajęte pierwsze mieszkania socjalne znajdujące się w wyremontowanych budynkach w Kopytowie – Dom Nauczyciela i w Zabłociu – Agronomówka.

W czerwcu Kapituła Konkursowa powołana przez Starostę Bialskiego wyłoniła zwycięzcę konkursu ”Samorząd gminny przyjazny kulturze za rok 2020” w Powiecie Bialskim. Zwycięzcą została gmina Kodeń.

W tym roku, w okresie czerwiec – lipiec po raz pierwszy wykorzystaliśmy plac targowiska na organizację imprez integracyjnych. Na placu targowiska odbyły się trzy zabawy ludowe.

Od początku lipca w dwóch nowych Klubach Seniora w Kostomłotach II i Dobromyślu wystartował projekt Czas dla Seniora. W zajęciach uczestniczy blisko 30 osób. W pomieszczeniach klubowych zostały przeprowadzone remonty. Do świetlic zakupiono sprzęt – meble, AGD i TV za  niemal 100 tys. zł.

W  lipcu tego roku obchodziliśmy jubileusz 30-lecia istnienia zespołu Jarzębina. Gratuluję i życzę kolejnych lat sukcesów.

Dużym powodzeniem cieszyła się tegoroczna edycja Jarmarku Sapieżyńskiego i Podlaskiego Lata z Folklorem. Obie imprezy ściągnęły ok. 6 000 osób.

Imprezy uświetniły występy dwóch znakomitych zespołów: Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz kaskaderskie pokazy konne.

We wrześniu przeprowadzony został cykl zebrań wiejskich, które były poświęcone wykorzystaniu przyznanych sołectwom funduszy sołeckich. Pieniądze były przekazywane na naprawę dróg, doposażenie świetlic, a także, w przypadku kilku sołectw, na zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem  do odśnieżania, sprzątania i koszenia. Wśród innych tematów najczęściej podnoszono kwestie utrzymania dróg.

Z przykrością jednak muszę wspomnieć, że w zebraniach uczestniczyło niewielu mieszkańców, wykluczając się  tym samym z udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących swoich sołectw.

Po dużym zainteresowaniu odbiorem folii i innym odpadów plastikowych od rolników ponownie złożyliśmy wniosek o przyznanie środków na realizację drugiego etapu tego projektu. Otrzymaliśmy  ponad 62 tys. zł.

11 października odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kodniu.

Zostałem ponownie wybrany na prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Kodniu, na komendanta Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Kodniu wybrany został Dariusz Krawczyk, sekretarzem Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Kodniu został Jakub Krajewski, a skarbnikiem Marcin Elwicki.

W grudniu zostało wyremontowanych w naszej gminie ponad 1 300 m asfaltowych dróg powiatowych. 900 metrów wyremontowano na drodze do Kątów, a 400 m przy wjeździe do Kopytowa.

Niestety, bardzo wolno przebiega proces zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródeł ciepła w mieszkaniach i obiektach niemieszkalnych. Do zakończenia tego procesu pozostało 6 miesięcy. Na 28 grudnia do Urzędu Gminy zgłoszono jedynie 85 deklaracji. Pamiętajmy, że zgłoszenie źródeł ciepła jest naszym obowiązkiem i jego brak jest zagrożony karą grzywny.

W przyszłym roku zmieni się odbiorca odpadów komunalnych  z terenu naszej gminy. Przetarg wygrała firma Komunalnik sp. z o.o. z Białej Podlaskiej. Oferta tej firmy to 627 tys. zł. Uzyskana kwota pozwoli nam nie podnosić opłat za wywóz odpadów w 2022 roku.

Trwają remonty naszego sprzętu. Ostatnio przeprowadzono remont: rębaka, pługów do odśnieżarki i koparki Waryński.

W grudniu usunięto awarię wodociągu na ul. Bialskiej i Terespolskiej.

Przez cały rok, w tym w grudniu, trwało pozyskiwanie drewna z przeznaczeniem na zrębkę i drewno do opalania świetlicy w Kopytowie i dla służb mundurowych.

Do kotłowni w Kodniu, Zabłociu i Kopytowie rozwieziony został pelet.

W związku z zimowymi warunkami na drogach odśnieżaliśmy drogi i chodniki. Posypywaliśmy je mieszankami piasku i soli oraz chlorem.

W związku z przyjazdem pary Prezydenckiej wywieszone zostały flagi i udekorowano park i przyległe ulice. Zawieszono ozdoby świąteczne.

W bieżącym roku ukazały się kolejne trzy numery Wiadomości Kodeńskich.

Z satysfakcją mogę Państwa poinformować, że w Rankingu Wydatków na Inwestycje Samorządowe 2018 – 2020 nasza gmina, na 1 533 gminy w Polsce, zajęła 238 miejsce.

W gminie Kodeń wydatki inwestycyjne wyniosły w tym okresie 1 375 zł na mieszkańca.

Podsumowując, można stwierdzić, że 2021 rok był rokiem trudnym ze względu na wspomniane wyżej ograniczenia, jednocześnie biorąc pod uwagę perspektywę rozwoju Gminy i poprawę standardów życia mieszkańców, był to rok dobry.

 

Szanowni Państwo,

zbliża się koniec roku 2021. Z okazji nadchodzącego Nowego Roku  2022 życzę wszystkiego co najlepsze.

Wiernym Kościoła Prawosławnego z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę zdrowych i spokojnych Świąt.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-30
Data publikacji:2021-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:463