Informacja wójta o zrealizowanych przedsięwzięciach i wydarzeniach w gminie w okresie od 29 lipca do 30 września 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2021

Pani Przewodnicząca,
Panie i Panowie Radni,
Szanowni Państwo,

2 września br. 183 miejscowości położone przy granicy z Białorusią znalazło się na obszarze objętym stanem wyjątkowym wprowadzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja ta wynikła ze zwiększającej się ilości prób przekroczenia naszej wschodniej granicy.
Stanem wyjątkowym objęto: Szostaki, Zabłocie, Zabłocie-Kolonia, Zalewsze, Kodeń, Elżbiecin, Zagacie, Okczyn i Kostomłoty.
Sytuacja ta powoduje, że ograniczone są możliwości wjazdu na teren tych miejscowości.
W mniejszym stopniu obostrzenia dotykają naszych mieszkańców, chociaż powodują straty w branży turystycznej i u rolników.

Ze względu na ograniczenia do Kodnia przybywa mniej turystów.

Trudną stała się sytuacja rolników. Ponoszą oni duże straty w uprawach, głównie kukurydzy, wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Zgłaszane do kół łowieckich wnioski o oszacowanie szkód są odrzucane. Myśliwi tłumaczą, że nie mają możliwości prowadzenia żadnych działań na naszym terenie i nie chcą w związku z tym szacować szkód wyrządzonych przez zwierzęta.
Przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni pogłębia ten problem.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego nie wpłynęło w większym stopniu na pracę Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

W okresie ostatnich dwóch miesięcy zrealizowaliśmy, bądź podjęliśmy szereg nowych działań.

Po ubiegłorocznej przerwie ponownie został zorganizowany Bieg Sapiehów.

W biegach i konkurencjach nordic walking wystartowało ponad 120 osób z kraju i zagranicy.

Także roczna przerwa objęła Jarmark Sapieżyński. W tym roku miała miejsce trzecia edycja tego wydarzenia. Pojawiła się też nowa impreza - Podlaskie Lato z Folklorem. Obie te imprezy ściągnęły ok. 6 000 osób.

Największym zainteresowaniem cieszyły się występy dwóch znakomitych zespołów: Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz kaskaderskie pokazy konne. Jak na poprzednich jarmarkach wystąpiły także zaproszone zespoły ludowe, a swoje stoiska rozłożyli rzemieślnicy.

Okres lata sprzyja realizacji inwestycji.
Na odcinku 300 m zbudowaliśmy nową, wyasfaltowaną drogę w Elżbiecinie.
Na jej budowę pozyskaliśmy 120 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Łączny koszt to 300 tys. zł. 

Wiele prac wykonaliśmy przy remontach i naprawach dróg gminnych, m.in. na Łęgach Kodeńskich i Okczyńskich, w Kątach i Olszankach. Wyremontowane zostały przepusty w Dobromyślu. Destruktem naprawione zostały drogi z gruzobetonu w Zabłociu, Zabłociu-Kolonii, Elżbiecinie i Okczynie. Trwa dostosowanie nawierzchni do przejazdu autobusu szkolnego po drodze Olszanki – Leniuszki.

Zajmujemy się nie tylko drogami.

Kilka dni temu zakończone zostały prace nad unowocześnieniem ujęcia wody w Kodniu.

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę termomodernizacji małej sali gimnastycznej w szkole. Projekt opiewa na ok 1 mln zł.

Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji z Kostomłotów II do Kodnia oraz wodociągu do Kodnia III.

Na ukończeniu są prace remontowe z projektu termomodernizacji starego przedszkola. Zrobiona została instalacja odgromowa.

Oprócz remontu wewnątrz budynku świetlicy w Kątach złożone i ustawione zostały nowe meble kuchenne. Zmieniona została lokalizacja placu zabaw w Kątach. Rozpoczęto budowę ogrodzenia na nowym placu zabaw.

Wykonano dwa nowe drewniane przystanki autobusowe. Jeden z nich ustawiono w Dobratyczach. Stary przystanek został zdemontowany, a pod nowym ułożona została kostka

Usunięto awarię wodociągu w Dobromyślu i Kodniu I

Wyremontowaliśmy jedną z naszych przyczep, a kolejną remontujemy.

W związku ze zbliżającą się zimą dostarczyliśmy drewno do Kopytowa, a do innych kotłowni także pelet.

Przez cały czas prowadzone są na terenie gminy prace porządkowe. W ostatnim okresie było to, m.in.:
Czyszczenie i malowanie ławek w parku w centrum Kodnia i na parkingu;
Zdemontowanie ogrodzenia i usunięcie żywopłotu w pasie drogi na ul. Sławatyckiej;
Koszenie poboczy dróg gminnych oraz koszenie poboczy drogi wojewódzkiej nr 816 przebiegającej wzdłuż ulic – Sławatyckiej i 1 Maja. Ponadto sukcesywnie sprzątane są chodniki i asfaltowe ulice.

Dużym przedsięwzięciem logistycznym było przygotowanie do Jarmarku Sapieżyńskiego i Podlaskiego Lata z Folklorem. Sprzątnęliśmy boisko , rozstawiliśmy namioty. Zwiezione i rozstawione zostały stoły, ławki i krzesła.
Po imprezie teren został uprzątnięty. 

Przed kilkoma dniami zakończyliśmy cykl zebrań wiejskich, które były poświęcone wykorzystaniu przyznanych sołectwom funduszy sołeckich. Pieniądze były przekazywane na naprawę dróg, doposażenie świetlic a także na zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem  do odśnieżania, sprzątania i koszenia.
W trakcie zebrań przybyli mieszkańcy zgłaszali nurtujące ich problemy. Wśród nich przede wszystkim sprawy dalszych remontów i utrzymania dróg.
Z przykrością jednak trzeba zaznaczyć, że niewielu mieszkańców uczestniczyło w zebraniach wykluczając się  tym samym z udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących swoich sołectw.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-26
Data publikacji:2021-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:435