Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla mieszkających nadal na terenach po PGRowych dzieci (wnuków, prawnuków) byłych pracowników PGR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2021

 

Termin naboru: wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kodeń p. 27 do dnia 29.10. 2021 r.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość Gminy Kodeń na terenie której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, czyli Dobratycze, Dobromyśl, Elżbiecin, Kąty, Kodeń I, Kodeń II, Kodeń III, Kopytów, Kopytów Kolonia, Kostomłoty, Kostomłoty Osada, Kożanówka, Okczyn, Olszanki, Szostaki, Zagacie.

b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • komputer stacjonarny lub laptop, koszt maksymalny 3 500zł,
 • tablet, koszt maksymalnie 1 500 zł,

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na 2 lata,
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 • Załącznik 1 - Oświadczenie o wyborze sprzętu, 
 • Załącznik 2 - Wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej),
 • Załącznik 3 - Wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie),
 • Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Granty PPGR).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-15
Data publikacji:2021-10-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:1098