Informacja wójta o zrealizowanych przedsięwzięciach i wydarzeniach w okresie od 5 marca do 20 sierpnia 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2020

Pani Przewodnicząca,

Panie i Panowie Radni,

Szanowni Państwo,

 

W przeddzień naszej poprzedniej zwykłej sesji Rady Gminy Kodeń pojawił się pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19. Przez ostatnie kilka miesięcy pandemia wpływa na nasze życie. Przez cały ten okres realizujemy zarządzenia władz sanitarnych naszego kraju. Pierwsze dotkliwe ograniczenia jakie nas objęły to zamknięcie szkoły i przedszkola. Początkowo na krótkie okresy by w sumie, poza konsultacjami dla uczniów klasy ósmych oraz uczniami klas I-III, zamknąć nauczanie w szkole do końca roku szkolnego. Nieco inny przebieg miały ograniczenia w przedszkolu. 11 maja z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa przedszkole zostało uruchomione.
Z zastosowaniem określonych wymogów odbyły się egzaminy ósmoklasistów.

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania dwukrotnie wystąpiliśmy o przyznanie środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli. Łącznie otrzymaliśmy 90 tys. zł. Pokrywały one 100% kosztów zakupu sprzętu.

W przedstawianym okresie mieliśmy problemy jako Gmina. Tak jak wszędzie stosowane były u nas zasady zachowania bezpieczeństwa w kontaktach z petentami. Ograniczyło to dostęp mieszkańców do Urzędu Gminy. Praca Urzędu była kontynuowana na tyle na ile pozwalały przepisy. Niestety w gronie pracowników jednostek organizacyjnych Gminy wystąpiły przypadki choroby. Urząd Gminy został zamknięty, a pracownicy znaleźli się w kwarantannie. Podobna sytuacja miała miejsce z pracownikami GOPS, WTZ i ŚDS.
W najtrudniejszym momencie w gminie Kodeń było ponad 150 osób objętych kwarantanną. Dodatkową komplikacją tej sytuacji był fakt, że kilka dni później miały się odbyć wybory Prezydenta RP. Dzięki wsparciu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej w trybie pilnym przebadani zostali wszyscy pracownicy Urzędu Gminy i GOPS na obecność wirusa. Okazało się, że wszyscy mieli odczyn negatywny. Dzisiaj w pracy urzędników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa.

Pomimo tej bardzo trudnej dla nas sytuacji praca była wykonywana i przynosiła widoczne efekty.

Jak co roku na wiosnę prowadzone były prace przy porządkowe i budowlane.
Wśród tych prac można wymienić:

- czyszczenie pobocza z ziemi w Olszankach i transport tej ziemi na wysypisko,
- oczyszczanie placu przy Agronomówce w Zabłociu, rozbiórka budynku gospodarczego, transport do Kodnia na wysypisko,
- poszerzenie przepustu przy wjeździe do Agronomówki w Zabłociu oraz ułożenie kostki na tym wjeździe,
- nawożenie ziemi na rekultywację wysypiska,
- zbieranie ziemi z poboczy w Elżbiecinie,
- prace porządkowe na placu przy remontowanym budynku Domu Nauczyciela w Kopytowie,
- budowa ogrodzenia oddzielającego MOR od targowiska,
- ułożenie kostki w wiacie na kosze przy Urzędzie Gminy,
- naprawa uszkodzonego przepustu w Dobromyślu,
- naprawa opaski betonowej przy budynku ośrodka zdrowia,
- przesuwanie hydrantów na ul. Ogrodowej i podwyższenie pierścieni od kanalizacji,
- remont przepustu w Kopytowie,
- wykonanie przecisku przez drogę wojewódzką w związku z planowaną inwestycją budowy wodociągu,
- dwukrotne sprzątanie ul. Sławatyckiej i 1 Maja,
- uzupełnianie ziemi na trawnikach przy UG oraz na targowisku (prace porządkowe),
- sadzenie tui w zamian za ścięte drzewa w Kostomłotach I i II, Kopytowie i Kodniu,
- prace porządkowe i montaż kamer na targowisku i wysypisku.

Trwają końcowe prace przy remoncie Agronomówki w Zabłociu i Domu Nauczyciela w Kopytowie.

Przygotowując się do kolejnej zimy pozyskiwaliśmy drewno na zrębkę m.in.:
w Kątach, Okczynie Łęgi, Zalewszu i w Elżbiecinie.

Zakupiono i rozwieziono po kotłowniach pelet na zimę 2020/2021.

Przewoziliśmy z Białej Podlaskiej produkty żywnościowe dla podopiecznych GOPS w Kodniu.

Zakupiono i zamontowano meble kuchenne w budynku na targowisku.

Przeprowadzany jest remont świetlicy w Kątach.

Jak Państwo zauważyliście trwają prace remontowe na I i II piętrze w budynku Urzędu Gminy. Wymienione zostały drzwi i podłogi w pomieszczeniach. Usunięto lamperię i pomalowano korytarze i pokoje.

Pozyskaliśmy 80 tys. zł na wymianę wyposażenia szkolnej kuchni. Będzie ona dysponować nowoczesnym piecem parowo konwekcyjnym, użycie którego pozwala przygotowywać zdrowsze dla uczniów posiłki. Zakupiono także inny niezbędny sprzęt i akcesoria kuchenne. Niejako przy okazji przeprowadzany jest remont pomieszczenia kuchni:

- demontaż płytek ze ścian i rozbiórka ściany,
- demontaż posadzek, poszerzenie otworów drzwiowych,
- przebudowa instalacji elektrycznej, hydraulicznej i kanalizacji,
- oczyszczanie i malowanie ścian.

Na przełomie czerwca i lipca odbyły się wybory Prezydenta RP. Oprócz jednego incydentu dotyczącego domniemanej podpowiedzi na kogo ma głosować pensjonariuszka DPS w Kodniu, sprawa jest w toku, wybory przebiegły sprawnie.

Inwestycje drogowe w gminie:
Dzisiaj o godz. 10 następuje odbiór wyremontowanego trzy kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Zabłociu. Koszt inwestycji to 4 mln 32 tys. zł. Wkład Gminy 1 mln 16 tys.
- droga gminna ul. Ogrodowa w Kodniu 600 m utwardzenie asfaltem koszt 804 tys. zł. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych 402 tys. zł. Pozostałe 402 tys. zł udział Gminy,
- droga gminna Olszanki 700 m utwardzenie gruzobetonem,
- droga gminna Elżbiecin 500 utwardzenie gruzobetonem,
- droga gminna Kodeń 3 300 m utwardzenie gruzobetonem,
- droga gminna Zabłocie-Kolonia 300 m utwardzenie gruzobetonem.

Ważnym wydarzeniem dla kodeńskiej społeczności było uruchomienie od dawna wyczekiwanego nowego targowiska. W uroczystości otwarcia wziął udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

W omawianym okresie była możliwość zgłoszenia przez mieszkańców konieczności usuwanie azbestu. W naszej gminie skorzystało z tej możliwości nieco ponad 20 osób.

Mimo trwającej suszy mieliśmy w tym roku do czynienia z intensywnymi opadami i zalewaniem pól. Fakt strat i wnioski o odszkodowanie z tego powodu zgłosiło ponad 230 rolników.

Na przełomie lipca i sierpnia odbył się konkurs ofert dotyczących przewozu uczniów do szkoły. W tym roku wygrała firma Grzegorza Kawęckiego z Międzyrzeca i to ona będzie uruchamiać 1 września przewozy. Zasady przewozu pozostaną takie jak dotychczas.

Szanowni Państwo,
Na koniec zostawiłem ważną informację dotyczącą pozyskiwania środków dla Gminy. Otóż w tym roku udało się nam pozyskać 1 mln 300 tys. dodatkowych środków dla naszej gminy:
- z Funduszu Sprawiedliwości - 214 tys. zł na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodniu,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 668 tys. zł na wskazane przez nas cele inwestycyjne,
- z PFRON-u 128 tys. zł na remont WTZ,
- z PFRON-u 90 tys. zł i z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 25 tys. zł na zakup samochodu dla ŚDS.
- 90 tys. zł w związku z prowadzeniem Zdalnego nauczania,
- 80 tys. zł na zakup wyposażenia kuchni w szkole.

Wszystkie te działania miały miejsce w bardzo trudnym okresie występującej pandemii.
Niestety nie wiemy co będzie się działo dalej. Najbardziej obawiamy się wpływu pandemii na nauczanie w szkole. Miejmy jednak nadzieję, że to tylko obawy.

I jeszcze jedna sprawa w nawiązaniu do pandemii.

Szanowni Państwo,

W związku z pandemią nie wyraziłem zgody na organizację biegu organizowanego przez pana Jana Kulbaczyńskiego, w którym mieli uczestniczyć zawodnicy z różnych stron kraju.

Nie spodobało się to kilku osobom, w tym sołtysowi Kodnia II p. Mackiewiczowi. Z lekceważeniem on i jego Facebookowi rozmówcy potraktowali zagrożenie wynikające z możliwości zakażenia.

Zapewne ich zachowanie wynika z mylnego, moim zdaniem, przekonania, że pandemia to czyjś wymysł i „mnie lub mojego kolegi nie dotknie”.

Moje doświadczenie jest inne. Wraz z pracownikami Urzędu Gminy i GOPS byłem poddany kwarantannie. Wiem co ona oznacza. W Kodniu było kilka przypadków zachorowań.

Jako wójt mam obowiązek m.in. strzec bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy w tym przed zagrożeniem chorobowym.

Taka była i jest podstawa mojej negatywnej decyzji odnośnie organizacji biegu.

Odnośnie zarzutów dotyczących organizowania odpustu to proszę zauważyć, że organizowanie bądź nie odpustu nie leży w kompetencjach wójta.

Jako gmina, by chronić mieszkańców przed zagrożeniem, odwołaliśmy mający wieloletnią tradycję Bieg Sapiehów i Jarmark Sapieżyński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-24
Data publikacji:2020-08-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:548