Nowa stawka w opłacie za odpady komunalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2016

W związku z podjęciem uchwały Rady Gminy Kodeń Nr XIII/87/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiadamia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości zamieszkałej począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. będzie wynosić:

- 7 zł miesięcznie od osoby za odpady zbierane selektywnie,

- 14 zł od osoby za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Sposób naliczenia opłaty:

ilość osób  x  stawka (w zł) = opłata (w zł / msc)

Np. 4 osoby zamieszkałe x 7 zł = 28 zł / msc

Właściciel, użytkownik lub posiadacz nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy w Kodniu nowej deklaracji w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie będzie wydana decyzja administracyjna o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość istnieje nadal obowiązek złożenia korekty deklaracji w ciągu 14 dni od daty zmiany.

Ponadto Urząd Gminy w Kodniu informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w terminach:

  1. za I kwartał do 15 kwietnia,
  2. za II kwartał do 15 lipca,
  3. za III kwartał do 15 października,
  4. za IV kwartał do 15 grudnia.

Opłaty można dokonywać nie później niż w wyżej wymienionych terminach.

Wpłatę można uiścić:

         - w kasie Urzędu Gminy,

         - przelewem na konto Urzędu Gminy:

  BS Łomazy o/Kodeń 24 8037 0008 0390 1632 2000 0030

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-11
Data publikacji:2016-03-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:3118