I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kodeń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2016

Regulamin organizacyjny

I Turnieju Halowego o Puchar Wójta Gminy Kodeń

 1. Cel turnieju
 • popularyzacja halowej piłki nożnej na terenie nadbużańskim
 • wyłonienie najlepszych zespołów  turnieju
 1. Organizatorzy
 • Urząd Gminy Kodeń
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu
 1. Termin i miejsce

      Data zawodów: 20.02.2016 r.

rejestracja drużyn godz. 9.30  w hali sportowej Zespołu Szkół w Kodniu
ul. 1-go Maja 27;

rozpoczęcie rozgrywek godz.10.00

       Zgłoszenia drużyn przyjmujemy do 17.02.2016 r. adres e-mail: sekretarz@koden.pl

       tel. 600336316 lub 514724395

 1. Warunki uczestnictwa
 • W turnieju mogą brać udział  reprezentacje klubów zrzeszonych w OZPN jak     

również zespoły amatorskie. Uczestnicy winni mieć ukończone 16 lat.

 • Reprezentacja może maksymalnie liczyć ( 5 grających + 5 rezerwowych ). 
 • Zmiany hokejowe.
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 19.02.2016 w kwocie

50 zł. od drużyny.

 • Każdą drużynę obowiązują jednolite stroje sportowe.
 • Zawodnicy podpisując deklaracje uczestnictwa zaświadczają, że stan ich zdrowia umożliwia im  udział w zawodach oraz, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Kapitan lub kierownik drużyny obowiązany jest dostarczyć listę zawodników
  z  podanymi numerami w dniu zawodów.
 • Organizator wprowadza możliwość ustalenia maksymalnej ilość zespołów.
 1. Regulamin Turnieju

       System rozgrywek i czas gry ustalony będzie w zależności od liczby zgłoszonych                                 

       drużyn. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPN  dotyczącymi

       halowej piłki nożnej.    

 1. Nagrody
 • Za trzy pierwsze miejsca zespoły otrzymują puchary i pamiątkowe dyplomy. 
 • Wręczone zostaną również statuetki: „Najlepszy Zawodnik”, „Najlepszy Bramkarz Turnieju”, „Król Strzelców”
 • Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 1. Sprawy ogólne
 • organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu
 • zespoły przyjeżdżają na własny koszt
 • zespoły, uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw NW
 1. Ochrona Danych Osobowych
 • Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
 • Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

                                        

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-03
Data publikacji:2016-02-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Łukasiak
Liczba odwiedzin:2898