URZĄD GMINY KODEŃ

Komisje

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastepcy Przewodniczącego oraz trzech członków. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu gminy. Opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Finansów, Spraw Socjalnych, Oświaty i Sportu

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzeni i Rolnictwa

Autor: Łukasz Sacharczuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Kodeń
Data utworzenia:2015-06-16
Data publikacji:2015-06-16
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:16087