URZĄD GMINY KODEŃ

35 tys. zł nagrody dla Szkoły Podstawowej w Kodniu!

20 grudnia 2018

Szkoła Podstawowa w Kodniu znalazła się wśród 25 szkół laureatów konkursu „25 na piątkę z plusem!”, który zorganizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie w roku jubileuszu 25. lecia WFOŚiGW.

Zadaniem konkursowym było nakręcenie filmu ukazującego w sposób kreatywny wszelkie działania podejmowane w danej szkole na rzecz ochrony środowiska.
Konkurs adresowany był do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody, jak i uświadamianie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.

Kodeńscy uczniowie pod kierunkiem Pana Zbigniewa Gwardiaka – nauczyciela biologii przygotowali film, który zyskał uznanie jurorów i został nagrodzony kwotą 35 tys. zł na wyposażenie pracowni biologicznej w szkole.

Załączamy nagrodzony film (przepraszamy za nie najlepszą, jakość nagrania)

 


Andrzej Krywicki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-20
Data publikacji:2018-12-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:581