URZĄD GMINY KODEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

31 sierpnia 2018

Trzy stałe komisje Rady Gminy Kodeń spotkały się 24 sierpnia by omówić stan oświaty w gminie.

O kondycji i osiągnięciach oświaty w naszej gminie wyczerpująco mówił dyr. ZPO Jacek Malarski.

Jednakże najważniejszym punktem spotkania była wizyta radnych na placach budów w przedszkolu i w szkole.

W trakcie wypowiedzi wójta Jerzego Trocia, z-cy wójta Andrzeja Krywickiego i dyr. J. Malarskiego padły informacje o przebiegu i problemach, jakie wystąpiły zwłaszcza przy remoncie wewnątrz szkoły. Problemy te spowodowały konieczność innego niż dotychczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Rozpoczęcie roku nastąpi zarówno w przedszkolu jak i szkole 3 września.

W szkole uczniowie zbierają się na boisku sportowym o godz. 8.45. Kolejne 4 dni w szkole będą dniami wolnymi od zajęć. Uczniowie wrócą na zajęcia 10 września.

Powody, które wymusiły takie rozwiązanie to głównie unieważnienie pierwszego przetargu na remont szkoły. Najniższa złożona oferta 2,3 mln zł przekraczała blisko 100% ilość środków, jakie posiadaliśmy na ten cel, czyli 1,2 mln zł

Drugi przetarg przyniósł rozstrzygnięcie, ale remont rozpoczął się 10 dni później niż pierwotnie planowaliśmy.

Kolejny ważny powód przesunięcia terminu zakończenia remontu szkoły to „niespodzianki”, które pojawiały się w trakcie prac remontowych.

Obawy związane z przebiegiem procesu dydaktycznego rozwiał dyr. J. Malarski.

Stwierdził on, że w dyspozycji dyrektora szkoły są tzw. „dni dyrektorskie” i właśnie z nich skorzysta w dniach 4-5 września. Natomiast 6 i 7 września szkoła odpracuje w dwie soboty. Pozwoli to uniknąć jakichkolwiek strat w czasie nauki.

Mówiąc o konieczności takiego rozwiązania wójt J. Troć apelował o wyrozumiałość nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły w związku z utrudnieniami w działalności szkoły, które mogą wystąpić w pierwszej połowie września.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-31
Data publikacji:2018-08-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:1010