URZĄD GMINY KODEŃ

Informacja wójta o przedsięwzięciach zrealizowanych w okresie od 3 marca do 5 czerwca 2018 r.

7 czerwca 2018

Szanowni Państwo,
wśród najważniejszych wydarzeń w naszej gminie w okresie od poprzedniej zwyczajnej sesji Rady Gminy można wymienić przede wszystkim:

1. Działania związane z realizacją projektów ze środków z Unii Europejskiej

- Remont szkoły – w związku z przekroczeniem przewidzianej wysokości środków na ten cel 11 maja unieważniliśmy przetarg. Przedłożona oferta opiewała na kwotę 2,3 mln zł. Otwarcie ofert, jakie wpłynęły na drugi przetarg nastąpiło wczoraj. Wpłynęły dwie oferty jedna niepełna na 1 mln zł druga na 1,78 mln zł. Trwa weryfikacja. Ze względów proceduralnych – brak wadium prawdopodobnie wybrana zostanie wyższa oferta.

- Instalacja pomp ciepła i pieców na biomasę – jak Państwo wiecie pierwszy przetarg wyłonił jedynie wykonawców na wymianę pieców w budynkach Gminy i na instalacje solarów. Oferty na instalację pomp ciepła i montaż pieców na biomasę u osób fizycznych przekraczały wysokość, przeznaczonych na te działania, środków. Drugi przetarg rozstrzygnięto w styczniu tego roku i ponownie go unieważniono ze względu na znaczące przekroczenie o ok. 180 tys. zł budżetu przeznaczonego na te cele. Dopiero trzeci przetarg okazał się dla nas w miarę pomyślny. Tym razem zaproponowane kwoty nieznacznie przekroczyły zabezpieczone środki. Pompy ciepła będą nas kosztowały blisko 247 tys. zł, (zaplanowaliśmy 213,2 tys. zł), a piece na biomasę 341,5 tys. zł (zaplanowaliśmy 327,2 tys. zł). Przy czym część środków przeniesionych zostanie z wymiany pieców w jednostkach organizacyjnych gminy, gdzie wydamy o ok. 30 tys. zł mniej niż planowaliśmy.

- ul. Ogrodowa – tutaj także nie obyło się bez unieważniania przetargu.
W pierwszym proponowana kwota za wykonanie drogi przekroczyła posiadane środki o blisko 60 tys. zł.
W drugim przedstawiona oferta na kwotę 196.490 zł mieści się w założonym kosztorysie.

- Trwa realizacja projektu wymiany pieców na biomasę zamontowano już piece w GCKSiT w Kodniu, oraz w świetlicy w Zabłociu, w następnej kolejności będą instalowane w Urzędzie Gminy w Kodniu i ośrodku zdrowia w Kodniu.

- Na etapie prac wstępnych jest realizacja projektów na budowę wiat i wieży widokowej, budowę tarasu przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, Infrastrukturę Społeczną – remonty w WTZ, ŚDS, oraz budynków w Kopytowie i Zabłociu oraz na e-urząd w Urzędzie Gminy.

2. Zgodnie z nakazem IPN przeprowadzona została rozbiórka trzech pomników na terenie Gminy Kodeń. Dwóch w Zabłociu i jednego w Kodniu. Odebraniem dwóch z tych pomników zainteresowane jest Stowarzyszenie Łaguna z Brześcia. Podpisana została stosowna umowa i oczekujemy na przyjazd gości z Brześcia po ich odbiór.

3. Z uwagi na wymogi ochrony przeciwpożarowej przeprowadzony został remont w pomieszczeniach GOPS-u, ponadto wyremontowano dwa pomieszczenia w Urzędzie Gminy. Pomieszczenia te wyposażono w nowe meble.

4. Przeprowadzony został remont dachu na starej sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych. Złe, w swoich założeniach, wykonanie docieplenia tego obiektu spowodowało zalewanie wodą deszczową jego zewnętrznych ścian. Wykonany remont dachu uniemożliwi dostawanie się wody pod ocieplenie.
W dalszej kolejności planowane jest tutaj uzupełnienie ubytków w ociepleniu i tynku.

5. W związku z rozbiórką pomnika oraz uszkodzeniem przez wodę nawierzchni z kostki dokonano napraw nawierzchni przed świetlicą w Zabłociu.

6. Rozpoczęte zostały pracy równiarki w naszej gminie. W pierwszej kolejności pracowała ona w Okczynie Łęgi, Okczynie, Kostomłotach i Dobratyczach.
W najbliższym czasie będzie ona pracowała w kolejnych sołectwach.
Na odcinku 400 m wykonano remont drogi gminnej w Łęgach Okczyńskich.
Z przeznaczeniem na zakończenie prac na parkingu przy Urzędzie Gminy nawieziono piach zakupiony ze żwirowni w Zalewszu od p. Mackiewicza.

7. W połowie marca otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty w Lublinie wiadomość o przyznaniu bibliotece szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych 12 tys. zł (gmina dokłada kolejne 3 tys.) na zakup książek. Środki te pozwolą uzupełnić zbiory biblioteki szkolnej w nowe lektury i inne interesujące uczniów książki.
Otrzymaliśmy także pieniądze z Ministerstwa Sportu. Środki przeznaczone są na budowę zewnętrznej siłowni w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności. Inwestycja będzie kosztowała 45 tys. z tego z Ministerstwa Sportu 22 tys. zł.

8. Wycięto drzewa na drodze gminnej Olszanki - Leniuszki, pozyskane drewno zostało przetarte z przeznaczeniem na budowę przystanku dla uczniów dojeżdżających z Kostomłotów II

9. Jak co roku, o tej porze, trwa pozyskiwanie zrębek na opał do szkoły.

10. Systematycznie prowadzone są prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy. W Kodniu koszone są trawniki oraz pielęgnowane są rabatki z kwiatami.
Na terenie gminy koszona jest trawa: pobocza dróg gminnych, zalew w Kodniu, tereny przed świetlicami w Olszankach, Dobromyślu, Kopytowie, Kostomłotach wieś, boisko w Kostomłotach II.

11. Omawiany okres był pełen wielu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. Wymienię kilka z nich:

- Bieg Tropem Wilczym,
- Dzień Kobiet
- Kiermasz Wielkanocny
- Przegląd Teatrów w Świecie Niepełności
- Mały Konkurs Recytatorski
- Majówka z Jarzębiną
- Zakończenie Rajdu Rowerowego Włodawa – Kodeń
- 10 Jarmark Podlaski
- Olimpiada Przedszkolaków
- IV Powiatowy Festiwal Solistów Piosnki Dziecięcej i Młodzieżowej

Na początku maja uroczyście obchodzony był w naszej gminie Dzień Strażaka.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-07
Data publikacji:2018-06-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:679