URZĄD GMINY KODEŃ

Informacja wójta o przedsięwzięciach zrealizowanych w okresie od 11 września do 30 listopada 2017 r.

4 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

w ciągu ostatnich trzech miesięcy, od ostatniej Sesji Rady Gminy, wiele się u nas działo:

1. Do użytku oddany został kolejny odcinek DW 816. Do zakończenia prac remontowych na odcinku Kodeń – Szostaki zostało ok. 900 m. Nie będzie on wykonany w tym roku. Zakończenie prac ma nastąpić w przyszłym roku.

2. Zakończona została inwestycja drogowa w Elżbiecinie. Na istniejącą podbudowę betonową wyłożone zostały dwie warstwy asfaltu.

3. Druga zakończona inwestycja drogowa, wspólna z powiatem, to utwardzenie drogi Kopytów – Nowy Dwór. Dzięki tej inwestycji skróci się o kilkanaście kilometrów przejazd mieszkańców Kopytowa do Białej Podlaskiej .

4. Kolejna ukończona inwestycja drogowa to prace nad odcinkiem ulicy Bialskiej od ronda do ul. Sławatyckiej. To wspólna inwestycja gminy z powiatem.

5. Rosną mury nowego przedszkola. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli by do końca roku obiekt pokryty został dachem.

6. Wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich wyremontowany został 90 metrowy odcinek chodnika przy ul. 1 Maja. 25% kosztów pokryło województwo, 75% to wydatki Gminy.

7. Parking w sąsiedztwie Urzędu Gminy - prace końcowe przesunięte zostały na przyszły rok ze względu na konieczność ustabilizowania się gruntu w zasypanych otworach – piwnica, studnie.

8. Nowo wybudowanym chodnikiem połączyliśmy parking przy przedszkolu z przedszkolem. Dzisiaj rodzice z przedszkolakami mogą „suchą stopą” dojść do obiektu.

9. Wykonano odprowadzenie wody z DW 816 przy Bazylice

10. Kończy się remont świetlicy w Zabłociu. Trwają prace wykończeniowe.

11. Przeprowadziliśmy remonty nawierzchni wielu dróg gminnych m.in. w Kolonii Zabłociu, Zalewsze, Kątach i Elżbiecinie.

12. Trwają prace nad pozyskaniem drewna na zrębkę.

13. Podpisana została umowa z wykonawcą instalacji solarnych i pieców dla instytucji gminnych – Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, Gminne Centrum Kultury, Dom Kultury w Zabłociu. Mamy tutaj niestety opóźnienia. Firma, która wygrała przetarg powinna była do 15 listopada wykonać 80 instalacji solarnych. Do dzisiaj nie wykonała żadnej. Zgodnie z umową będziemy naliczać kary umowne za niedotrzymanie terminu.

W ubiegłym tygodniu ogłoszone zostały po raz wtóry przetargi na instalację pomp ciepła i pieców dla mieszkańców. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na to, że kwoty zaproponowane w przetargu znacząco przekraczały wysokość przeznaczonych przez nas, na podstawie kosztorysów inwestorskich, środków.

14. Poprawa warunków nauczania w Gminie Kodeń to projekt, dzięki któremu będziemy mogli przeprowadzić kapitalny remont i wyposażyć szkołę.

Łączna wartość projektu to blisko 1 milion 900 tys. złotych, z Unii Europejskiej otrzymamy ponad 1 milion 600 tys. zł.
Najwięcej środków wykorzystanych zostanie na remonty. W szkole od dawna konieczna jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej. Wymiany wymagają zniszczone podłogi w klasach.
Niezbędne są remonty toalet i ich dostosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Odnowienia wymagają schody prowadzące do szkoły oraz dziedziniec szkoły. Wykonany będzie podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto w meble i sprzęt zostaną wyposażone między innymi pracownie:

- fizyczno-chemiczna,
- biologiczno-przyrodnicza,
- językowa,

Będą zakupione nowe zestawy komputerowe i laptopy wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznych.

15. Pozytywne dla nas rozstrzygnięcie nastąpiło w konkursie na Infrastrukturę Społeczną.

Gmina pozyskała ponad 1 milion 250 tys. Cały projekt to ok. 1,5 mln zł. W ramach projektu wyremontowane zostaną – Dom Nauczyciela w Kopytowie oraz Agronomówka w Zabłociu. Wyremontowane mieszkania przeznaczone będą na mieszkania socjalne dla mieszkańców oraz mieszkania w rezerwie na zdarzenia losowe. Ponadto pozyskane pieniądze będą wykorzystane na wyposażenie WTZ i ŚDS w Kodniu oraz prace remontowe w ich siedzibie.

16. Co prawda mniejsze środki, bo 17 tysięcy na zakup dwóch tablic interaktywnych z projektorami i 6 tys. 650 zł na wyposażenie gabinetu pielęgniarki do szkoły otrzymaliśmy od wojewody lubelskiego.

17. Trwa akcja darmowego przeglądu stanu uzębienia u uczniów naszej szkoły. Po analizie przedsięwzięcia podejmiemy decyzję odnośnie wprowadzenia tej akcji na stałe do kalendarza szkoły.

18. 29 września w Gminnym Centrum Kultury odbyły się XIII Powiatowe Spotkania z Poezją i Pieśnią Maryjną

19. Tego samego dnia na Bugu miały miejsce X Towarzyskie Zawody Spiningowe na rzece Bug.

20. Natomiast 30 września w Gminnym Centrum Kultury odbyły się rejonowe eliminacje przeglądu Bialski Talent, na którym występowali m.in. uczestnicy z naszej Gminy.

21. 21 października Jubileusz 90-lecia istnienia obchodziła Orkiestra Dęta Kodeń.

22. 11 listopada w Gminnym Centrum Kultury odbyła się Wieczornica z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

23. 15 i 22 listopada odbyły się uroczystości z okazji 10 –lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu oraz impreza podsumowująca Rok Kraszewskiego w Gminie Kodeń. Jubileusz zgromadził wielu gości z całego powiatu, a także województwa.

24. W połowie listopada zapoznałem się w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie ze zgromadzonymi dokumentami dotyczącymi sprawy donosu na Gminę i na mnie w sprawie poboru piasku i żwiru. Oczekujemy na decyzję Okręgowego Urzędu Górniczego.

25. 28 listopada w Gminnym Centrum, Kultury, Sportu i Turystyki miała miejsce uroczystość związana z obchodami Dnia Seniora. Na spotkanie przybyło ponad 100 seniorów z całej Gminy. Sześć par otrzymało przyznany przez Prezydenta RP Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Część artystyczną przygotowali uczniowie naszej szkoły.

26. Od połowy listopada trwają w naszej gminie zebrania wiejskie. Dzisiaj odbędzie się w Okczynie. Pozostanie nam jeszcze spotkanie w Zalewszu. Wstępnie można ocenić, że podstawową bolączką zgłaszaną przez mieszkańców jest stan dróg gruntowych i szkód wyrządzonych przez bobry i dziki. Szczegółową informację odnośnie zebrań wiejskich przedstawię na kolejnej Sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-04
Data publikacji:2017-12-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:812