Mieszkańcy Gminy Kodeń wybrali nowych Sołtysów i Rady Sołeckie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2019

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Kodeń

Zakończył się cykl zebrań wiejskich w naszej gminie. Mieszkańcy sołectw wybierali na nich nowych sołtysów i członków rad sołeckich kadencji 2019 – 2023.

W trakcie zebrań wójt Jerzy Troć przedstawiał informacje o planowanych kierunkach rozwoju naszej gminy w latach 2019-2023.

1. Podstawowym celem na najbliższy okres to zakończenie rozpoczętych działań inwestycyjnych, na które już pozyskaliśmy pieniądze: budowa nowego targowiska, remonty budynków ŚDS, „Agronomówki” w Zabłociu i „Domu Nauczyciela” w Kopytowie, termomodernizację budynku po byłym przedszkolu.

2. Druga grupa inwestycji przewidywanych na rozpoczętą kadencję to budowa, remonty i naprawy dróg. Planowane są działania m.in. na rzecz wykonania remontu DW 816 kierunek Kodeń – Terespol, remont drogi powiatowej w Zabłociu (odcinek 3,5 km), utwardzenie drogi gminnej Olszanki – Leniuszki. Dzięki inwestycji w tę drogę zmniejszona zostanie ilość kursów autobusu wożącego uczniów do szkoły.

3. Realizowane będą inwestycje poszerzające infrastrukturę turystyczną w gminie. Nadal organizowane będą imprezy kulturalne i sportowe takie jak Jarmark Sapieżyński i Bieg Sapiehów. Przez dwa lata działać będą trzy „Kluby Senioraw Gminie Kodeń” w Kodniu, Zabłociu i Kostomłotach I. Najstarsi mieszkańcy naszej gminy mogą tam interesująco spędzać czas i uczestniczyć w różnych wycieczkach.

Zabierający głos w dyskusji mieszkańcy najczęściej poruszali sprawę stanu dróg w gminie. Mówiono o konieczności ich stałego naprawiania i wycinania zarastających drogi krzewów.

Mieszkańcy wybrali 19 sołtysów w tym w Dobratyczach, Dobromyślu, Kątach, Kostomłotach I,

Kodniu II i Okczynie są to nowe osoby. W załączeniu przedstawiamy wykaz wszystkich nowych sołtysów i rad sołeckich.

 Lista sołtysów i członków rad sołeckich na lata 2019-2023​
Lp.SołectwoSołtysRada Sołecka
1. Dobratycze Tarasiuk Monika Bandzarewicz Paweł,
Karbowiak Jacek
2. Dobromyśl Jastrzębska Elżbieta Filipek Jerzy,
Wioletta Osypiuk 
3. Elżbiecin Stanisław Sosnowski Chochowska Anna,
Borowiec Marzena
4. Kąty Pietryk Katarzyna Sobol Maria,
Niedźwiedź Eugeniusz 
5. Kodeń I Ośko Andrzej Filipowicz Eugeniusz,
Hołubczuk Jerzy
6. Kodeń II Mackiewicz Dariusz Sikora Wiesław,
Tarasiuk Ryszard
7. Kodeń III Hałaszuk Władysław  Pawelec Rafał,
Sacharczuk Wiktor
8. Kopytów Robert Hajczuk Pucer Piotr,
Sawicki Przemysław,
Wołosiuk Anna Danuta,
Swerba-Pociecha Monika 
9. Kopytów-Kolonia Wiesław Gregorczyk Domagała Jacek,
Wróblewski Jarosław
10. Kostomłoty I Justyna Nisteruk Kupryś Iwona,
Pańkowska Irena,
Szprychel Maria
11. Kostomłoty II Janina Grochowska Józwuk Aneta,
Kowalenko Elżbieta,
Łyczewska Elżbieta,
Bielecka Barbara
12. Kożanówka Dariusz Bandzerewicz Ostrowska Mirosława,
Żuk Mirosław
13. Okczyn Wojciech Machnowski Antoniuk Eugenia,
Panasiuk Katarzyna
14. Olszanki Janina Nazaruk Jersak Danuta,
Marecka Monika
15. Szostaki Krystyna Bebko Bebko Andrzej,
Panasiewicz Stanisław
16. Zabłocie Ewa Panasiuk Martyniuk Przemysław,
Roszkowski Janusz,
Romaniuk Ilona,
Nazaruk Paweł
17. Zabłocie-Kolonia Zenon Nestorowicz Kupczak Kazimiera,
Majewski Marian
18. Zagacie Jarosław Piskorz Król Krzysztof,
Ziomek Józef
19. Zalewsze Renata Romańczuk Romańczuk Sergiusz,
Trejda Artur

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-04
Data publikacji:2019-03-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:406